С лице към хората


 • Публична покана по реда на гл.VIIIА от ЗОП с предмет : "„РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОГРАДА И ДОВЪРШВАНЕ РЕМОНТ НА СЕВЕРНА ФАСАДА НА ЗАПАДНОТО КРИЛО НА 18 СОУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН”
 • Класиране на участниците в конкурс за за организиране на ученическо столово хранене в 46 ОУ „К.Фотинов“, 32 СОУ „Св.Кл.Охридски“ и 91 НЕГ „Проф.К.Гълъбов“
 • Уведомление за провеждане на консултация за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за провеждане на избори за народни представители на 05.10.2014 г.
 • Разрешение за строеж № 51 от 22.04.2014г.
 • Измиване на улици /карета/ в Район "Възраждане" на 11.07.2013 г.
 • СЪОБЩЕНИЕ относно "Конкурс ученическо столово хранене в общински училища на територията на район “Възраждане”"
 • Отварянето и оповестяването на ценовите оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране на обучения и изпълнение на дейности за информация и публичност”
 • Всички новини...
  16.05.2013 г. - Празник на район "Възраждане" - концерт в читалище "Аура"   Повече информация...
  16.05.2013 г. - Изложба на ученици от 91 НЕГ "Проф.Константин Гълъбов" по случай традиционният празник на район „Възраждане”   Повече информация...
  17.05.2013 г. - „Поздрав от децата – за децата” – традиционен празничен концерт с участието на ученици от учебните заведения на район „Възраждане”   Повече информация...
  17.05.2013 г. - Състезание по БДП - Приложно колоездене   Повече информация...