С лице към хората


 • Разрешение за строеж № 51 от 22.04.2014г.
 • Измиване на улици /карета/ в Район "Възраждане" на 11.07.2013 г.
 • СЪОБЩЕНИЕ относно "Конкурс ученическо столово хранене в общински училища на територията на район “Възраждане”"
 • Отварянето и оповестяването на ценовите оферти във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организиране на обучения и изпълнение на дейности за информация и публичност”
 • 27-07-2014 г. -Разрешение за строеж
 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА „ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В ОДЗ №120 – СГРАДА 1 И СГРАДА 2”
 • Предписание до всички собственици и / или ползватели на магазини, дюкяни, офиси, кантори, други обекти, намиращи се в партерите на сгради, разположени на територията на район „Възраждане”, за адаптиране на градската среда за безопасно ползване от хора с у
 • Всички новини...
  16.05.2013 г. - Празник на район "Възраждане" - концерт в читалище "Аура"   Повече информация...
  16.05.2013 г. - Изложба на ученици от 91 НЕГ "Проф.Константин Гълъбов" по случай традиционният празник на район „Възраждане”   Повече информация...
  17.05.2013 г. - „Поздрав от децата – за децата” – традиционен празничен концерт с участието на ученици от учебните заведения на район „Възраждане”   Повече информация...
  17.05.2013 г. - Състезание по БДП - Приложно колоездене   Повече информация...