С лице към хората


 • Протокол за резултат от проведен конкурсен изпит - тест на 16.04.2014г.
 • Уведомление за провеждане на консултация за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
 • Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел в отдел “Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол на строителството ” на Столична община - район “Възраждане”
 • ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК НА ТАЛАНТИТЕ В СО-РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”
 • НОВ ШАХ-КЛУБ В 136 ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”
 • Баба Марта дойде в СО-район „Възраждане”
 • Семинар на МКБППМН - 18.02.2014 г.
 • Всички новини...
  16.05.2013 г. - Празник на район "Възраждане" - концерт в читалище "Аура"   Повече информация...
  16.05.2013 г. - Изложба на ученици от 91 НЕГ "Проф.Константин Гълъбов" по случай традиционният празник на район „Възраждане”   Повече информация...
  17.05.2013 г. - „Поздрав от децата – за децата” – традиционен празничен концерт с участието на ученици от учебните заведения на район „Възраждане”   Повече информация...
  17.05.2013 г. - Състезание по БДП - Приложно колоездене   Повече информация...